6 Listings of Oshkosh for Sale

 • 1992 Oshkosh XC/RV for sale in Lodi, CA

  1992 Oshkosh XC/RV

  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • 95,000 Miles
  • Miles above average
 • 2001 Oshkosh MPT for sale in Fairview, NJ

  2001 Oshkosh MPT

  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • 5,062 Miles
  • Miles above average
 • 2009 Oshkosh S-SERIES TRI AXLE for sale in Ashland, VA
  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • 158,274 Miles
  • Miles above average
 • 2009 Oshkosh S-Series Tri Axle for sale in Ashland, VA
  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • 179,707 Miles
  • Miles above average
 • 2006 Oshkosh S Series for sale in Ashland, VA

  2006 Oshkosh S Series

  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • Miles
  • Miles above average
 • 1975 Oshkosh FT for sale in San Antonio, TX

  1975 Oshkosh FT

  • above average
  • Email for Price
  • Mileage
  • Miles
  • Miles above average
 • 1 of 1